Equal Opportunity Fund Ghana

Doelstelling


Equal Opportunity Fund Ghana steunt het reguliere onderwijs in Ghana, maar ook vrouwengroepen en boeren, o.a. door middel van trainingen. Ook speciale groepen, zoals gehandicapte kinderen of tienermoeders. Ook steunen zij beroepsonderwijs en opvang voor vroegtijdige schoolverlaters die vooral praktijkgericht onderwijs krijgen.

Meer weten over
Equal Opportunity Fund Ghana?