Erasmus MC Foundation

Gezondheid

Erasmus MC Foundation

Erasmus MC Foundation Doelstelling

De Erasmus MC Foundation steunt veelbelovend onderzoek in het Erasmus MC in Rotterdam.
Samen met artsen en onderzoekers zetten wij ons in voor een gezonde toekomst.

Activiteiten

  • Wij werven fondsen (geld) ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC.
  • Wij organiseren (sportieve) activiteiten waar particulieren en bedrijven aan mee kunnen doen. En begeleiden mensen die zelf actie voeren.
  • Wij organiseren inhoudelijke bijeenkomsten over onderzoeksprojecten in het Erasmus MC voor fondsen, stichtingen en notarissen
  • Wij begeleiden families die geld willen doneren aan wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC.

Geven aan Erasmus MC Foundation?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Erasmus MC Foundation?