Europa Kinderhulp

Doelstelling


Europa Kinderhulp ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan kinderen die in of onder moeilijke omstandigheden leven, ongeacht nationaliteit, ras en levensbeschouwing.

Meer weten over
Europa Kinderhulp?