European Cultural Foundation (ECF)

Kunst en cultuur

European Cultural Foundation (ECF)

European Cultural Foundation (ECF) Doelstelling

De doelstelling van ECF is het ondersteunen van grensoverschrijdende culturele activiteiten in Europa die een bijdrage leveren aan een open, inclusieve en democratische maatschappij. Dit doen wij door het geven van grants, het uitvoeren van programma's, het ondersteunen van netwerken, onderzoek, lobbyen voor een effectief Europees cultuurbeleid en de jaarlijkse uitreiking van de ECF Princess Margriet Award.

Activiteiten

Het verstrekken van Research & Development beurzen, STEP Beyond Reisbeurzen, het uitvoeren van programma’s, onderzoek en het delen van kennis (ECF Labs - digitale platforms, publicaties, conferenties), erkenning van culturele change-makers (ECF Princess Margriet Award, Cultural Policy Research Award), beleidsbeïnvloeding Europees cultuurbeleid (We are More campagne en More Europe campagne).

Geven aan European Cultural Foundation (ECF)?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

  • Totale bestedingen € 5.555.059
  • Onderverdeling bestedingen
  • Doelstelling € 4.652.073
  • Wervingskosten € 264.420
  • Beheer en administratie € 638.566
  • Inkomsten € 5.304.868
  • Bedrijven € 679.596
  • Subsidies overheden € 115.942
  • Organisaties zonder winststreven € 4.509.330
  • Onderverdeling inkomsten particulieren

Meer weten over
European Cultural Foundation (ECF)?

Jan van Goyenkade 5
1075 HN AMSTERDAM

020 - 573 38 68