European Cultural Foundation (ECF)

Kunst en cultuur

European Cultural Foundation (ECF)

European Cultural Foundation (ECF) Doelstelling

Al meer dan 65 jaar ondersteunt ECF mensen en initiatieven die het mogelijk maken dat we Europa delen, beleven en verbeelden. Onze missie is urgenter dan ooit. We voelen ons niet Europees omdat de groeicijfers of statistieken uitwijzen dat Europa werkt, maar omdat we verhalen en ervaringen delen. Cultuur is voor ons de ruimte om over de manieren waarop we samenleven te onderhandelen, om onze verschillende identiteiten te leren begrijpen, om ons in thuis te voelen. Cultuur biedt ons de ruimte onze principes te bevragen en te herdefiniëren.

Activiteiten

Het Culture of Solidarity Fund ondersteunt inititatieven die de Europese solidariteit en het idee van Europa als een gedeelde openbare ruimte versterken. Daarnaast dragen we bij aan pan-Europese media-initiatieven die ruimte bieden aan Europese verhalen, geschiedenissen en toekomsten. Tevens ondersteunen we culturele uitwisseling door het verlenen van beurzen, het opzetten van uitwisselingsprogramma’s en trainingen. En zijn we een verbindende schakel tussen Europese, nationale en lokale instellingen en organisaties. Heeft Europa in navolging van de Green Deal ook een Cultural Deal nodig? Wij vinden van wel.

foto: Wojtek Zatorski

Geven aan European Cultural Foundation (ECF)?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
European Cultural Foundation (ECF)?