Eva Demaya Stichting

Doelstelling


Via het Eva Demaya centrum wil de Eva Demaya Stichting ziekte, vroegtijdige sterfte en het lage opleidingsniveau onder de lokale bevolking in Malawi bestrijden.

Meer weten over
Eva Demaya Stichting?