Evangelische Hogeschool

Onderwijs

Evangelische Hogeschool

Evangelische Hogeschool Doelstelling

Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriƫntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze.

Activiteiten

Onze missie is jongeren zo toe te rusten dat zij:

 • vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk,
 • op bijbelgetrouwe wijze hun houding en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen
 • hun geloof en overtuigingen op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving.

Geven aan Evangelische Hogeschool?

Financiƫle
informatie

Cijfers

Cijfers 2018

 • Totale bestedingen € 1.548.384
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.283.339
 • Wervingskosten € 173.079
 • Beheer en administratie € 91.966
 • Inkomsten € 1.517.564
 • Particulieren € 734.317
 • Bedrijven € 181.726
 • Organisaties zonder winststreven € 141.970
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 459.551
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 124.176
 • Giften en donaties € 579.867
 • Overig € 30.274

Meer weten over
Evangelische Hogeschool?

Drentsestraat 1
3812 EH AMERSFOORT

033 - 460 40 00