Eye Care Foundation

Internationale hulp en mensenrechten

Eye Care Foundation

Eye Care Foundation Doelstelling

Wereldwijd hebben 285 miljoen mensen een visuele handicap. Maar liefst 90% van deze mensen woont in een ontwikkelingsland. 80% is te voorkomen of te genezen door een staaroperatie of een goede bril op sterkte. Zo simpel kan het zijn.

Activiteiten

Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen.

Geven aan Eye Care Foundation?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Eye Care Foundation?