Eye Care Foundation

  • Lid van Goede Doelen Nederland
  • Deelname aan Mijn Eenmalige gift

Internationale hulp en mensenrechten

Eye Care Foundation

Eye Care Foundation Doelstelling

We stellen ons een wereld voor waarin mensen door een goed gezichtsvermogen in staat worden gesteld hun volledige potentieel te benutten.

Activiteiten

1. Directe dienstverlening: ondersteunen van het leveren van oogzorg door lokale instituties, met focus op de meest behoeftigen.
2. Capaciteitsversterking: het versterken van de oogzorg-professionals, direct of indirect.
3. Infrastructuur versterken: het verbeteren van fysieke ruimtes, uitrusting en instrumentarium benodigd voor het leveren van oogzorg.
4. Beleidsbeïnvloeding: het adequaat inbedden van kwantitatief en kwalitatief goede oogzorg in het lokale en nationale beleid van een land.

Geven aan Eye Care Foundation?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Eye Care Foundation?