Eye Care Foundation

Internationale hulp en mensenrechten

Eye Care Foundation

Eye Care Foundation Doelstelling

Eye Care Foundation helpt blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Ook is het haar taak het Nederlandse publiek te informeren over de problemen rondom oogzorg in ontwikkelingslanden, en de schrijnende omstandigheden waarin veel mensen met oogziekten daar leven. De nadruk ligt op het opbouwen van duurzame oogzorg in ontwikkelingslanden. Eye Care Foundation werkt langs drie lijnen: - Lokale medische teams organiseren oogkampen in de moeilijk bereikbare gebieden van onze projectlanden. De stichting financiert deze oogkampen. - Kennisoverdracht en het opleiden van oogheelkundig personeel op alle niveaus is heel belangrijk. Eye Care Foundation ondersteunt opleidingen op verschillende niveaus, voornamelijk financieel en, wanneer kennis en capaciteit ontbreken of tekortschieten, ondersteunen Nederlandse professionals tijdelijk de lokale staf door het geven van trainingen. - Eye Care Foundation financiert ook de bouw en inrichting van oogheelkundige centra, van dorpsklinieken tot regionale oogziekenhuizen. Daarnaast draagt Eye Care Foundation vanuit Nederland en vanuit haar veldkantoren in Kathmandu, Ho Chi Minh City en Phnom Penh bij aan versterking van de capaciteit van projecten en lokale projectpartners op het gebied van projectmanagement en oogheelkunde.

Activiteiten

Het ondersteunen van de opbouw van duurzame oogzorg, het versterken van lokale capaciteit, het terugdringen van het aantal staarblinde mensen en het organiseren van voorlichtingscampagnes gericht op het voorkomen van oogproblemen.

Geven aan Eye Care Foundation?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 2.158.139
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.623.782
 • Wervingskosten € 428.137
 • Beheer en administratie € 106.220
 • Inkomsten € 2.498.122
 • Particulieren € 1.991.113
 • Bedrijven € 124.136
 • Organisaties zonder winststreven € 381.285
 • Overig € 1.588
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 925.716
 • Giften en donaties € 1.065.397

Meer weten over
Eye Care Foundation?

Postbus 59021
1040 KA AMSTERDAM

020 - 647 38 79