Ezelsociëteit

Doelstelling


Stichting De Ezelsociëteit biedt onderdak aan ezels in nood, hetzij blijvend (bejaarde en chronisch zieke ezels) hetzij tijdelijk (ezels die kunnen worden herplaatst). De stichting wil de oorzaken van ezelleed wegnemen door het geven van voorlichting en het uitwisselen van informatie met instanties.

Meer weten over
Ezelsociëteit?