Fietsersbond

Welzijn

Fietsersbond

Fietsersbond Doelstelling

De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen.

Activiteiten

  • Lokale en landelijke belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding
  • Consumenteninformatie / voorlichting
  • Het leveren van diensten, zoals bijvoorbeeld de Fietsschool, een Fietsrouteplanner en Fietsvriendelijk bedrijf
  • Ledenwerving

Geven aan Fietsersbond?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Fietsersbond?