Flevo-landschap

Doelstelling


Doelstelling van het Flevolandschap is het beheren, herstellen en ontwikkelen van natuur, landschap en cultureel erfgoed.

Meer weten over
Flevo-landschap?