Fonds Gehandicaptensport

Welzijn

Fonds Gehandicaptensport

Fonds Gehandicaptensport Doelstelling

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Dat doen wij door middel van het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van (financiële) middelen en het geven van voorlichting. Dat kunnen wij uiteraard niet alleen. Wij doen dat door als één team achter onze gehandicapte sporters te staan. Zo helpen vele vrijwilligers, donateurs, sponsors, ambassadeurs en partners om onze ambitie "Sport voor iedereen met een handicap mogelijk maken" verder invulling te geven. Omdat sporten voor iedereen de normaalste zaak van de wereld moet zijn.

Activiteiten

Fonds Gehandicaptensport houdt zich bezig met het werven van financiële middelen om sport waar dan ook toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap. Daarnaast geeft het Fonds voorlichting aan het NL publiek bijv. door (s)Cool on Wheels. Door Uniek Sporten informeert het Fonds sporters met een handicap op de mogelijkheden.

Geven aan Fonds Gehandicaptensport?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 4.713.165
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 3.443.411
 • Wervingskosten € 1.050.019
 • Beheer en administratie € 219.735
 • Inkomsten € 4.572.696
 • Particulieren € 1.800.482
 • Bedrijven € 2.063.703
 • Loterijen € 656.008
 • Organisaties zonder winststreven € 52.503
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 490.181
 • Nalatenschappen € 135.813
 • Giften en donaties € 1.174.488

Meer weten over
Fonds Gehandicaptensport?

Burgemeester A. Colijnweg 2
1182 AL AMSTELVEEN

020 - 737 21 70