Fonds Gezond Geboren

Doelstelling


Het doel van Fonds Gezond Geboren is meer onderzoek en kennisuitwisseling op het terrein van de verloskunde en neonatologie mogelijk maken.

Meer weten over
Fonds Gezond Geboren?