Fonds Slachtofferhulp

Welzijn

Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp Doelstelling

Het Fonds is een onafhankelijke organisatie die zich sterk maakt voor slachtoffers van ongevallen, misdrijven, rampen en medische incidenten. Aan de hand van (wetenschappelijk) onderzoek en belangrijke ontwikkelingen in het werkterrein, worden leemten in het hulpaanbod gevuld en wordt de positie van slachtoffers verbeterd. We behartigen de belangen van slachtoffers, we geven voorlichting en we wijzen de weg naar de best mogelijke hulp. We willen dat ieder mens na een ingrijpende gebeurtenis de kans krijgt om de draad van het leven weer op te pakken.

Activiteiten

Ieder jaar financiert het Fonds Slachtofferhulp gemiddeld 400 uiteenlopende projecten. Van individuele noodhulp tot lotgenotenbijeenkomsten en herdenkingen. En van wetenschappelijke onderzoeken tot belangenbehartiging en het opleiden van hulpverleners. Alles met als doel de positie van slachtoffers en de slachtofferhulpverlening in ons land te verbeteren. Voor het uitvoeren van deze activiteiten is het Fonds Slachtofferhulp volledig afhankelijk van giften van particuliere donateurs en zakelijke sponsoren en wordt jaarlijks gemiddeld 4 miljoen euro besteed. Behaalde resultaten Het Fonds Slachtofferhulp doet er alles aan om verbeteringen en vernieuwingen door te voeren om het hulpverleningsaanbod en de positie van slachtoffers steeds verder te optimaliseren. Op basis van de meest dringende vragen uit de samenleving, heeft het Fonds Slachtofferhulp een aantal programma?s ontwikkeld waarmee wordt toegewerkt naar een structureel hulpaanbod. Seksueel geweld Het Fonds Slachtofferhulp was en is de motor achter de pilot en de landelijke uitrol van het Centrum Seksueel Geweld. Hier werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven. Bij voorkeur binnen zeven dagen, omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Ook heeft de politie veel meer kans om een dader te vinden, als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan. Het CSG kent 16 locaties die 24/7 bereikbaar zijn via het landelijke, gratis telefoonnummer 0800-0188. Verkeer Maatschappelijk onbegrip en de situatie dat slachtoffers en nabestaanden zich niet erkend voelen door de huidige strafmaat na een ernstig verkeersmisdrijf is voor het Fonds Slachtofferhulp aanleiding geweest de strafmaat te laten onderzoeken. Op basis van de onderzoeksresultaten volgt nu een wetswijziging die hogere maximumstraffen na ernstige verkeersmisdrijven mogelijk maakt en meer duidelijkheid geeft over het begrip roekeloosheid. Het Fonds zoekt ook naar betere mogelijkheden voor gedragsverandering van roekeloze rijders die steeds opnieuw in de fout gaan, zodat zij geen slachtoffers meer maken. Medische ongevallen Voor slachtoffers van medische ongevallen bestaat in Nederland nog niet dezelfde opvang en erkenning als voor slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. Patiënten die slachtoffer worden van een medisch ongeval verdienen meer steun en aandacht en om die reden heeft het Fonds Slachtofferhulp hiervoor een programma ontwikkeld. Mede door een extra projectbijdrage van de VriendenLoterij wordt nu gestart met het pilotproject voor slachtofferhulp na medische ongevallen. Misdrijven en rechtspositie In de afgelopen jaren heeft het Fonds Slachtofferhulp samen met andere organisaties uit het werkveld zich sterk gemaakt voor het vrijgeven van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden. Met succes. Sinds 1 juli 2016 is er onbeperkt spreekrecht, waardoor slachtoffers van ernstige misdrijven zich nu bijvoorbeeld ook in de rechtszaal mogen uitlaten over de op te leggen straf aan de verdachte. Noodhulp Het Fonds Slachtofferhulp beschikt over een noodhulpfonds om slachtoffers die in financiële nood verkeren, bij te staan. Vanuit dit fonds kunnen incidentele uitkeringen in geld of natura worden gedaan aan slachtoffers, mits deze worden aangevraagd door hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland. Het afgelopen jaar kregen bijna 1.000 mensen noodhulp.

Geven aan Fonds Slachtofferhulp?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2018

  • Onderverdeling bestedingen
  • Onderverdeling inkomsten particulieren

Meer weten over
Fonds Slachtofferhulp?

Postbus 93166
2509 AD DEN HAAG

070 - 363 59 36