Fonds Slachtofferhulp

Welzijn

Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp Doelstelling

Fonds Slachtofferhulp: de best mogelijke hulp voor slachtoffers

Activiteiten

1. Per programma hebben we een aantal concrete projecten waarin we samenwerken met wetenschappers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen.
2. Naast onze rol als belangenbehartiger en voorlichter, zorgen we er als financier voor dat relevante onderzoeken gerealiseerd kunnen worden.
3. En als innovator zijn we in staat vernieuwing en verbetering van het hulpverleningsaanbod te realiseren.

Geven aan Fonds Slachtofferhulp?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Fonds Slachtofferhulp?