For Wis(h)dom Foundation

Doelstelling


Het doel van deze stichting is het ondersteunen en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziektes, aandoeningen en andere ziekteverschijnselen, waarvoor geen of beperkte financiering beschikbaar is.

Meer weten over
For Wis(h)dom Foundation?