Friends of Young Bethlehem

Doelstelling


Doelstelling van Friends of Young Bethlehem is het geven van bekendheid en het verwerven van steun voor het jongerenwerk van het Arab Educational Institute (AEI-Open Windows) in Bethlehem in Palestijns bezet gebied, alsmede ondersteuning van ontwikkelingswerk onder Palestijnse jongeren in de bredere Bethlehem regio en de Bezette Gebieden.

Meer weten over
Friends of Young Bethlehem?