Friese Milieu Federatie

Doelstelling


De Friese Milieu Federatie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan.

Meer weten over
Friese Milieu Federatie?