FSC Nederland

Natuur en milieu

FSC Nederland

FSC Nederland Doelstelling

FSC Nederland zet zich al 30 jaar in voor het herstel en de bescherming van bossen. Als FSC-bosbeheer plaatsvindt, waar ook ter wereld, is sprake van een gezond bos dat leeft. Dat maakt FSC-bosbeheer een belangrijk instrument tegen ontbossing. Door te kiezen voor FSC-producten krijgt de boseigenaar de middelen om het bos duurzaam te beheren. Dat betekent ook dat bos niet kan worden omgezet in gebieden voor palmolie-, soja- of veeteelt.

NB. FSC Nederland is lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Erkenning CBF in aanvraag.

Activiteiten

  • FSC Nederland is de samenwerkingspartner voor organisaties en branches die een verschil willen maken voor de bossen. FSC Nederland werkt samen met alle ketenpartners en ngo’s, en faciliteert en coördineert coalities die een positieve impact maken
  • FSC Nederland deelt kennis over de rol van verantwoord bosbeheer en gecertificeerd hout bij het realiseren van klimaatdoelstellingen, SDG’s en de circulaire economie. Ze beïnvloeden beleidskeuzes bij overheden en bedrijven.
  • FSC Nederland biedt de juiste tools om ambities voor de bossen te realiseren.
  • Ze faciliteren investeringen in ecosysteemdiensten van het bos
  • FSC Nederland zorgt voor inzichtelijke communicatie over de impact van activiteiten die samen met partners wordt bereikt in de markt en in het bos.

Geven aan FSC Nederland?

Meer weten over
FSC Nederland?