Geldersch Landschap & Kasteelen

  • Lid van Goede Doelen Nederland
  • Deelname aan Mijn Eenmalige gift

Natuur en milieu

Geldersch Landschap & Kasteelen

Geldersch Landschap & Kasteelen Doelstelling

Geldersch Landschap & Kasteelen zet zich in voor het beheer en behoud van het Gelders natuur- en cultuurhistorisch erfgoed. Met als uitgangspunt dat we het landschap en de biodiversiteit die daarbij hoort beheren en herstellen. We herenigen zoveel mogelijk de landhuizen met hun omgeving.

Activiteiten

  • Verbetering kwaliteit van het bezit door geïntegreerd beheer, onderhoud en projectmatige kwaliteitsverbeteringsprojecten
  • Vergroting van de interactie met omgeving om de kwaliteitsdoelen gezamenlijk te realiseren en de betrokkenheid te vergroten
  • Zakelijk werken en door exploitatie van (delen van) het bezit bij te dragen aan het behoud ervan

Geven aan Geldersch Landschap & Kasteelen?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Geldersch Landschap & Kasteelen?