Geldersch Landschap en Kasteelen

Natuur en milieu

Geldersch Landschap en Kasteelen

Geldersch Landschap en Kasteelen Doelstelling

Geldersch Landschap & Kasteelen zet zich in voor het beheer en behoud van het Gelders natuur- en cultuurhistorisch erfgoed. Met als uitgangspunt dat we het landschap en de biodiversiteit die daarbij hoort beheren en herstellen. We herenigen zoveel mogelijk de landhuizen met hun omgeving.

Activiteiten

  • Verbetering kwaliteit van het bezit door geïntegreerd beheer, onderhoud en projectmatige kwaliteitsverbeteringsprojecten
  • Vergroting van de interactie met omgeving om de kwaliteitsdoelen gezamenlijk te realiseren en de betrokkenheid te vergroten
  • Zakelijk werken en door exploitatie van (delen van) het bezit bij te dragen aan het behoud ervan

Geven aan Geldersch Landschap en Kasteelen?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Geldersch Landschap en Kasteelen?