Gevangenenzorg Nederland

Doelstelling


Gevangenenzorg Nederland biedt ondersteuning aan gevangenen en hun familie tijdens en na het verblijf in de gevangenis. Dit doen ze door in gesprek te gaan met (ex-)gevangenen en hun familieleden, te helpen zoeken naar een baan na detentie, en door middel van cursussen die hen in staat te stellen hun denken, houding en gedrag te veranderen.

Meer weten over
Gevangenenzorg Nederland?