GlobalRize

Doelstelling


Stichting GlobalRize gebruikt het internet om het Evangelie te delen, wereldwijd en met iedereen, vanuit de overtuiging dat iedereen de Here Jezus nodig heeft.

Meer weten over
GlobalRize?