Globewise

Internationale hulp en mensenrechten

Globewise

Globewise Doelstelling

Globewise helpt kinderen en jongeren in Afrika en Azië, die opgroeien in armoede, door hen toegang te geven tot onderwijs.

Activiteiten

  • De professionele en resultaatgerichte aanpak van Globewise kenmerkt zich door een optimale efficiency en effectiviteit .
  • Globewise is op continue basis bezig met het zoeken naar projecten die passen binnen onze criteria. Er vindt uitgebreid onderzoek plaats.
  • In de definitieve besluitvormingsfase zal het project bezocht worden. Als aan alle criteria voldaan wordt zal besloten worden tot steun.
  • Het verkozen project zal gedurende de looptijd van ondersteuning kritisch worden gevolgd waarbij effectiviteit van het besteedde geld.

Geven aan Globewise?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Globewise?