Greenpeace

Natuur milieu en wildlife

Greenpeace

Greenpeace Doelstelling

Greenpeace vindt de vitaliteit van de aarde fundamenteel voor al het leven en strijdt daarom voor een snelle realisatie van een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

Activiteiten

Door geweldloze en inventieve confrontaties stelt Greenpeace milieuproblemen aan de kaak en stimuleert het oplossingen voor een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. We doen onderzoek, lobby, actie, educatie en voorlichting.

Geven aan Greenpeace?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 22.283.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 16.841.000
 • Wervingskosten € 4.213.000
 • Beheer en administratie € 1.229.000
 • Inkomsten € 25.399.000
 • Particulieren € 18.979.000
 • Loterijen € 2.250.000
 • Organisaties zonder winststreven € 4.170.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 2.746.000
 • Giften en donaties € 16.231.000
 • Overig € 2.000

Meer weten over
Greenpeace?

Postbus 3946
1001 AS AMSTERDAM

0206261877