Habitat Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

Habitat Nederland

Habitat Nederland Doelstelling

 1. fondsenwerving voor de internationale huisvestingsprojecten van Habitat.
 2. het Nederlandse publiek bewust te maken van het wereldwijde huisvestingsprobleem om mensen te inspireren en te mobiliseren om mee te bouwen aan een betere toekomst.

Activiteiten

In Nederland werft Habitat fondsen voor het realiseren van huisvestingsprojecten wereldwijd. Met deze huisvestingsprojecten ondersteunt Habitat mensen bij de bouw van een eigen huis zodat zij zelfstandig een beter bestaan kunnen opbouwen. Deze projecten zijn zeer divers, maar altijd staat de veilige basis van het huis centraal.

Geven aan Habitat Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.188.468
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 877.489
 • Wervingskosten € 213.158
 • Beheer en administratie € 97.821
 • Inkomsten € 1.189.227
 • Particulieren € 564.439
 • Bedrijven € 177.992
 • Organisaties zonder winststreven € 238.752
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 208.044
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 33.581
 • Giften en donaties € 500.116
 • Overig € 30.742
Habitat Nederland

Vrijwilligers aan het woord

Samen bouwen met de toekomstige huiseigenaren is inspirerend

Margo de Kok, Actief bij Habitat for Humanity sinds 2004, Interim Projectmanager Marketing Communicatie

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Habitat Nederland?

Gatwickstraat 1
1043 GK AMSTERDAM

020 - 800 29 70