Hart voor Kinderen

Internationale hulp en mensenrechten

Hart voor Kinderen

Hart voor Kinderen Doelstelling

De positie van verlaten en kwetsbare kinderen direct en structureel te verbeteren en een kansrijke toekomst voor hen creëren. We hopen met ons 5 jaren plan om 1.000 kinderen in onze dagelijkse zorg te kunnen opnemen. Speerpunten: Van niets naar iets, educatie en zelfredzaamheid. We werken kleinschalig met snel zichtbare resultaten.

Activiteiten

We werven fondsen voor het incidenteel en structureel verbeteren van de positie van kinderen die wereldwijd verlaten en kwetsbaar zijn. Dat doen we door aandacht te vragen via de media kanalen zoals tv en radio en de sociale media zoals Facebook en email kanalen. We hebben een website waarin we het publiek voorlichten en informeren en voeren regelmatig campagnes voor kind- en familie sponsoring evenals voor andere specifieke noodhulp

Geven aan Hart voor Kinderen?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 778.289
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 601.402
 • Wervingskosten € 134.276
 • Beheer en administratie € 42.611
 • Inkomsten € 872.204
 • Particulieren € 605.092
 • Bedrijven € 94.082
 • Organisaties zonder winststreven € 161.049
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 2.168
 • Overig € 9.813
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 605.092
Hart voor Kinderen

Vrijwilligers aan het woord

Een "fotootje" als bijdrage

Jeltje Rook, Actief voor Hart voor Kinderen

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Hart voor Kinderen?

Postbus 160
1250 AD LAREN

035 - 772 11 04