Hartekind

  • Lid van Goede Doelen Nederland

Gezondheid

Hartekind

Hartekind Doelstelling

Stichting Hartekind zich in voor het vergroten van de overlevingskansen van hartekinderen en het verbeteren van kwaliteit van leven.

Activiteiten

  • Financieren ( wetenschappelijk) onderzoek en innovatieve projecten
  • Financieren database voor registratie hartafwijkingen bij kinderen
  • Naamsbekendheid vergroten van hartafwijkingen bij kinderen en de gevolgen die dit heeft
  • Samenwerking stimuleren nationaal en internationaal

Geven aan Hartekind?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort