Hartekind

Doelstelling


Sterfte cijfer omlaag.
Kinderen met een hartafwijking, kunnen zich net als gezonde kinderen ontwikkelen.

Meer weten over
Hartekind?