Hartekind

Gezondheid

Hartekind

Hartekind Doelstelling

Dagelijks worden er in Nederland 4 kinderen geboren met een hartafwijking. Dagelijks krijgen er 3 kinderen een openhartoperatie om te kunnen overleven en helaas overlijdt er in Nederland nog elke 2 dagen een kind aan de gevolgen van een hartafwijking. Stichting Hartekind wil door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van deze hartekinderen verbeteren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als motto: "Kind zijn, hart nodig!"

Activiteiten

- financieren van wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijking en de bijbehorende complicaties; - meedoen aan sportactiviteiten voor het ophalen van geld door middel van sponsoring; - organiseren van een eigen sportactiviteit voor kinderen met een aangeboren hartafwijking; - organiseren voorlichting via de kinderhartcentra

Geven aan Hartekind?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 406.832
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 264.967
 • Wervingskosten € 85.119
 • Beheer en administratie € 56.746
 • Inkomsten € 483.682
 • Particulieren € 296.820
 • Bedrijven € 117.706
 • Organisaties zonder winststreven € 68.292
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 864
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 13.316
 • Giften en donaties € 283.504

Meer weten over
Hartekind?

Nicolaes Maesstraat 2 -Unit 224
1506 LB Zaandam

085 - 877 22 18