Hartekind

Gezondheid

Hartekind

Hartekind Doelstelling

Sterfte cijfer omlaag.
Kinderen met een hartafwijking, kunnen zich net als gezonde kinderen ontwikkelen.

Activiteiten

1. Vergroten overlevingskans voor kinderen met een hartafwijking. 2. Verbeteren kwaliteit van leven voor kinderen met een hartafwijking. Kind zijn, HART nodig!

Geven aan Hartekind?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Hartekind?