Hartstichting

Gezondheid

Hartstichting

Hartstichting Doelstelling

Er zijn nu 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten. Per dag overlijden ruim 100 mensen hieraan en komen 1.000 mensen in het ziekenhuis terecht. Deze aantallen en het blijvende leed dat daaruit voortvloeit, zijn onacceptabel. Met zo veel mogelijk mensen slaan we de handen ineen om de ziekte terug te dringen en te beheersen. Onze ambitie: ervoor zorgen dat niemand meer wordt overvallen door een hart- of vaatziekte, ook wordt niemand te laat behandeld en iedereen krijgt de beste behandeling voor een hart- of vaatziekte. We willen hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk behandelen.

Activiteiten

Zo werken we: De mens staat centraal bij alles wat we doen. Wij brengen een beweging op gang van mensen die zich voor langere tijd inzetten voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. We sluiten aan bij wat zij ervaren en hoe zij willen bijdragen aan deze strijd. Dit doen we door mensen aan ons te binden, zodat er een wederkerige relatie ontstaat.

Geven aan Hartstichting?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 56.118.609
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 45.172.818
 • Wervingskosten € 8.859.740
 • Beheer en administratie € 2.086.051
 • Inkomsten € 49.988.766
 • Particulieren € 41.520.126
 • Bedrijven € 2.871.795
 • Loterijen € 1.843.030
 • Subsidies overheden € 2.806.688
 • Organisaties zonder winststreven € 625.965
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 101.478
 • Overig € 219.684
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 3.045.110
 • Nalatenschappen € 13.562.792
 • Giften en donaties € 24.822.560
 • Overig € 89.664
Hartstichting

Vrijwilligers aan het woord

Lenneke collecteert al van jongs af aan voor de Hartstichting

Lenneke van der Meer, Actief bij de Hartstichting sinds 2010, Collectant & Collectecoördinator

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Hartstichting?

Postbus 300
2501 CH DEN HAAG

070 - 315 55 55