Hersenvrienden

  • Lid van Goede Doelen Nederland

Gezondheid

Hersenvrienden

Hersenvrienden Doelstelling

Om doorbraken in de behandeling van hersenziekten te bereiken moeten we eerst het brein beter begrijpen. Daarom willen wij baanbrekend hersenonderzoek aan het Nederlands Herseninstituut mogelijk maken. Onderzoek op menselijk hersenweefsel is daarbij essentieel, en daarom dragen wij tevens bij aan de instandhouding van de Nederlandse Hersenbank. Hersenvrienden kunnen ons daarbij helpen door te doneren of door ons op te nemen in hun nalatenschap.

Activiteiten

  • het financieren van wetenschappelijk hersenonderzoek naar o.a. Alzheimer, MS, Parkinson, Angst en depressiviteit, Slapeloosheid en dromen, Erfelijkheid van hersenziekten en het ontwikkelen van een visuele prothese voor blinden.
  • het financieel ondersteunen van de Nederlandse Hersenbank
  • het faciliteren van de onderzoekers van het Herseninstituut d.m.v. de aanschaf van materialen of het verstrekken van fondsen voor studiebeurzen

Geven aan Hersenvrienden?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Hersenvrienden?