Het Rijksmuseum Fonds

Doelstelling


Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert de nationale collectie, in en buiten het eigen gebouw voor een breed samengesteld nationaal en internationaal publiek.

Meer weten over
Het Rijksmuseum Fonds?