Het Sikkelcelfonds

Doelstelling


Het Sikkelcelfonds biedt financiele ondersteuning en stimulans van onderzoek naar effectieve behandeling en genezing van sikkelcelziekte.

Meer weten over
Het Sikkelcelfonds?