HGJB

Religie en levensbeschouwing

HGJB

HGJB Doelstelling

De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil samen met de plaatselijke gemeente jongeren helpen hun geloof te ontdekken en te beleven in de kerk van nu.

Activiteiten

HGJB ontwikkelt club- en catechesemateriaal voor kerkelijke gemeenten. Materiaal met een duidelijke boodschap. HGJB organiseert jaarlijks (meerdaagse) evenementen en activiteiten voor jongeren. Deze activiteiten worden gekenmerkt door de perfecte mix&van ‘fun, faith & friends’.Als laatste adviseert HGJB gemeente in het opzetten en/of verbeteren van kerkelijk jeugdwerk.

Geven aan HGJB?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.078.954
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 662.098
 • Wervingskosten € 175.012
 • Beheer en administratie € 241.844
 • Inkomsten € 1.074.973
 • Particulieren € 603.341
 • Bedrijven € 13.819
 • Organisaties zonder winststreven € 426.912
 • Overig € 30.901
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 23.613
 • Contributies € 5.560
 • Giften en donaties € 574.168

Meer weten over
HGJB?

Prins Bernhardlaan 1
3722 AE Bilthoven

030 - 228 54 02