HOE (Hulp Oost-Europa)

Doelstelling


Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Meer weten over
HOE (Hulp Oost-Europa)?