HomePlan

Internationale hulp en mensenrechten

HomePlan

HomePlan Doelstelling

Iedereen heeft recht op een veilig huis, HomePlan helpt de allerarmsten in onderontwikkelde landen door een degelijk onderkomen te bouwen. De bewoners maken er een thuis van. Vanuit deze veilige basis geeft onze partner hen handvatten om aan een betere toekomst te werken. Om dit te realiseren maken we zoveel mogelijk mensen bewust van de huisvestingsproblematiek in onderontwikkelde gebieden.

Activiteiten

Samen met haar partners richt HomePlan zich op huisvesting, educatie en medische voorzieningen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat een verdere ontwikkeling van de gezinnen mogelijk wordt gemaakt.

Geven aan HomePlan?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.022.938
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 886.258
 • Wervingskosten € 91.143
 • Beheer en administratie € 45.537
 • Inkomsten € 1.044.099
 • Particulieren € 236.143
 • Bedrijven € 285.593
 • Organisaties zonder winststreven € 521.346
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 1.017
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 236.143

Meer weten over
HomePlan?

Postbus 6849
4802 HV BREDA

076 - 573 67 36