HospitaalBroeders

Doelstelling


Hospitaalbroeders zet zich in voor de beste zorg aan de meest kwetsbare groepen in Afrika. Dit doen zij door het bieden van de hoogste kwaliteit medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, scholing of hulp in overeenstemming met hun behoeften.

Meer weten over
HospitaalBroeders?