Housing First Nederland

  • Lid van Goede Doelen Nederland

Welzijn

Housing First Nederland

Housing First Nederland Doelstelling

Housing First Nederland streeft ernaar om dak- en thuisloosheid voorgoed te beëindigen. Iedereen krijgt de kans op een (t)huis, met de juiste ondersteuning om dit te behouden, in een buurt waarin mensen elkaar accepteren. Het creëren van een veilig thuis en sociale acceptatie biedt mensen de ruimte om zelf keuzes te maken over hun eigen leven.

De organisatie is lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en heeft de intentie om binnen een jaar de CBF Erkenning aan te vragen.

Activiteiten

Zij helpen met het realiseren van Housing First door:

Beweging: Belangenbehartiging & Samen Thuis 2030.

Ontwikkeling: Training en intervisie, leergang Housing First & Landelijk platform.

Dienstverlening: Advies en menskracht, visievorming en draagvlak in de praktijk & implementatie en ontwikkeling in de praktijk.

Onderzoek en Innovatie: Kwaliteitskader Housing First & analyse op impact, kosten en baten.

Geven aan Housing First Nederland?

Meer weten over
Housing First Nederland?