Huidfonds

Gezondheid

Huidfonds

Huidfonds Doelstelling

Onze missie is om bij iedereen de liefde voor de huid te laten ontstaan. Je huid is immers het grootste orgaan van je lichaam en heeft grote impact op hoe je je voelt en hoe je denkt te worden gezien door anderen. Wanneer is onze missie geslaagd? Als we elkaar zien zoals we zijn, niet zoals we eruitzien. ‘Hou van je huid, zorg voor je huid!’ is de boodschap die wij uitdragen.

Activiteiten

Het Huidfonds is een erkende goede doelen organisatie die het belang van een gezonde huid onder de aandacht wil brengen. Om onze missie te volbrengen hebben we drie belangrijke doelstellingen voor ogen:

  • Voorkomen van huidaandoeningen door voorlichting;
  • Verbeteren van de zorg voor mensen met een huidaandoening;
  • Acceptatie van de huid die ‘anders’ is.

Om onze doelen te verwezenlijken voeren we campagnes, organiseren we fondsenwervende evenementen, geven we voorlichting en informatie over de huid en doen we gericht onderzoek. Daarnaast brengen we huidprofessionals en mensen met een huidaandoening met elkaar in verbinding om verbeteringen aan te brengen in de huidzorg.

Geven aan Huidfonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Huidfonds?