Hulp voor Helden

Welzijn

Hulp voor Helden

Hulp voor Helden Doelstelling

Stichting KPPR (Koninklijke PIT Pro Rege) bevordert het welzijn van mensen die militair en/of veteraan zijn, stimuleert aandacht, respect en waardering voor hen uit de samenleving en steunt welzijnsprojecten financieel. Onder de naam ‘Hulp voor Helden’ ondersteunt KPPR nieuwe projecten.

Activiteiten

Voor de uitvoering van de projecten werkt Hulp voor Helden samen met uiteenlopende organisaties. De projecten zijn ingedeeld in drie hoofdthema’s: Helden Actief ondersteunt militairen in actie. Helden Terug richt zich op ondersteuning van veteranen. En onder de naam Helden Spirit de organisatie in voor aandacht, steun en geestelijke verzorging.

Geven aan Hulp voor Helden?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 381.360
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 256.047
 • Wervingskosten € 46.033
 • Beheer en administratie € 79.280
 • Inkomsten € 509.210
 • Particulieren € 493.397
 • Subsidies overheden € 15.000
 • Overig € 813
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 161.168
 • Giften en donaties € 94.134
 • Overig € 238.095

Meer weten over
Hulp voor Helden?

Prins Willem-Alexanderlaan 1429
7312 GB APELDOORN

055 - 3554039