Hulphond Nederland

Welzijn

Hulphond Nederland

Hulphond Nederland Doelstelling

Hulphond Nederland heeft de ambitie om zoveel mogelijk mensen met een fysieke of therapeutische hulpvraag te helpen met de inzet van een hulphond. Door het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid wil de stichting hen een nieuw en blijvend perspectief bieden. Hulphond Nederland is verantwoordelijk voor het totale opleidings- en begeleidingsproces van hulphonden en cliënten.

Activiteiten

 • de opleiding van hulphonden voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • het verzorgen van therapie- en coachingsessies met de inzet van hulphonden en paarden voor jongeren met gedrags- of psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen
 • het begeleiden en faciliteren van onderzoek naar de opleiding en inzet van hulphonden

Geven aan Hulphond Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 5.730.574
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 4.363.740
 • Wervingskosten € 1.143.066
 • Beheer en administratie € 223.768
 • Inkomsten € 7.760.775
 • Particulieren € 4.165.423
 • Bedrijven € 339.855
 • Loterijen € 202.165
 • Subsidies overheden € 220.684
 • Organisaties zonder winststreven € 1.141.088
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 1.639.448
 • Overig € 52.112
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 126.042
 • Nalatenschappen € 1.555.720
 • Giften en donaties € 2.483.661

Meer weten over
Hulphond Nederland?

Postbus 24
5373 ZG HERPEN

0486 - 411 878