Humanistisch Verbond

Welzijn

Humanistisch Verbond

Humanistisch Verbond Doelstelling

Het Humanistisch Verbond zet zich in om het humanistische gedachtegoed te verspreiden en wil mensen inspireren en stimuleren hun humanistische levensvisie actief te ontwikkelen met als doel om:

 • Het leven als zinvol te ervaren;
 • En een humane samenleving te bevorderen.

Activiteiten

Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme en heeft ruim 13.000 leden en 39 afdelingen. Het verenigt mensen die zich humanist voelen, waaronder vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren. Het zet zich in voor vrijheid, vrije meningsuiting, voor gelijke behandeling van iedereen en voor het recht op zelfbeschikking zoals het recht op euthanasie. Die inzet is nog steeds actueel, zowel nationaal als internationaal. Het Humanistisch Verbond doet onderzoek, organiseert debatten, cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen binnen defensie, in gevangenissen en in zorginstellingen. Via de omroep HUMAN verzorgt het radio- en televisieprogramma?s. Humanistische dienstverleners bieden diensten aan bij huwelijk en uitvaart. En in het onderwijs zorgt het Humanistisch Verbond voor lessen levensbeschouwing, burgerschap en mensenrechten.

Geven aan Humanistisch Verbond?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 3.265.252
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 2.733.658
 • Wervingskosten € 185.078
 • Beheer en administratie € 346.516
 • Inkomsten € 2.369.542
 • Particulieren € 2.011.551
 • Subsidies overheden € 64.680
 • Organisaties zonder winststreven € 100.000
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 112.434
 • Overig € 80.877
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 867.606
 • Contributies € 901.642
 • Giften en donaties € 146.588
 • Overig € 95.715

Meer weten over
Humanistisch Verbond?

Postbus 75490
1070 AL AMSTERDAM

020 - 521 90 00