Humanistisch Verbond

Welzijn

Humanistisch Verbond

Humanistisch Verbond Doelstelling

Het Humanistisch Verbond zet zich in om het humanistische gedachtegoed te verspreiden en wil mensen inspireren en stimuleren hun humanistische levensvisie actief te ontwikkelen met als doel om:

  • Het leven als zinvol te ervaren;
  • En een humane samenleving te bevorderen.

Activiteiten

Het Humanistisch Verbond staat voor het bevorderen van menselijke waardigheid en biedt een thuis aan nieuwe vrijdenkers. Het Verbond is agendasettend als het gaat om het bevorderen van zelfbeschikking, ook in kwetsbare situaties. Het verbond biedt ook inspiratie bij levensvragen.

Geven aan Humanistisch Verbond?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Humanistisch Verbond?