Humanitas

  • Lid van Goede Doelen Nederland
  • Deelname aan Mijn Eenmalige gift

Welzijn

Humanitas

Humanitas Doelstelling

Vereniging Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt de vrijwilligersorganisatie in diensten van-mens-tot-mens op het gebied van welzijn en zorg. De vrijwilligers bieden uiteenlopende soorten hulp. Zo zijn ze maatjes voor eenzame mensen of bieden ze een luisterend oor aan iemand die een verlies heeft geleden. Ook ondersteunen ze vluchtelingen, (ex)-gedetineerden en gezinnen die behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning.

Activiteiten

De hulp van Humanitas is voor de deelnemer gratis en altijd in de buurt. De vereniging heeft tachtig afdelingen door het hele land. En Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Het uitgangspunt bij de hulp die de organisatie biedt, is dat de deelnemer kan zeggen: “Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.”

Dankzij 23.000 vrijwilligersinzetten kunnen jaarlijks zo'n 62.000 deelnemers worden geholpen. Dat doen ze op zes verschillende thema's:

  • Eenzaamheid: sociale contacten leggen en onderhouden
  • Verlies: omgaan met rouw, echtscheiding of andere vormen van verlies
  • Opvoeden: voor gezinnen met vragen over de opvoeding
  • Opgroeien: voor kinderen en jongeren
  • Detentie: leven tijdens en na gevangenschap
  • Thuisadministratie: (financiële) administratie op orde krijgen en houden

Geven aan Humanitas?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Humanitas

Vrijwilligers aan het woord

Ik kan mensen goed op hun gemak stellen

Agnes, Al vijftig jaar vrijwilliger bij Humanitas

Lees het hele verhaal

Impactverhalen

Een maatje voor iedereen die even wat hulp nodig heeft

Humanitas

Lees het hele verhaal
Humanitas

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over goede doelen direct in je inbox.

Aanmelden nieuwsbrief