IBO-Nederland

Doelstelling


IBO-Nederland wil bijdragen aan het verbeteren van levensomstandigheden van mensen die dit nodig hebben en wereldwijd onderling begrip en solidariteit bevorderen. Dit doen we door internationale groepen vrijwilligers in te zetten voor goede doelen overal ter wereld.

Meer weten over
IBO-Nederland?