IBO-Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

IBO-Nederland

IBO-Nederland Doelstelling

IBO-Nederland wil bijdragen aan het verbeteren van levensomstandigheden van mensen die dit nodig hebben en wereldwijd onderling begrip en solidariteit bevorderen. Dit doen we door internationale groepen vrijwilligers in te zetten voor goede doelen overal ter wereld.

Activiteiten

Al ruim 60 jaar organiseert de Internationale Bouworde (IBO) hulpprojecten in landen waar dit nodig is. IBO komt op aanvraag van lokale organisaties in actie en werft vrijwilligers die enkele weken voor die organisatie aan de slag gaan met een concrete klus. IBO ondersteunt hiermee lokale initiatieven die ten doel hebben de levensomstandigheden van mensen te verbeteren. De internationale vrijwilligers werken nauw samen met lokale vrijwilligers en medewerkers. Samenwerken aan een concrete taak is de meest effectieve manier om interculturele vriendschap, solidariteit en begrip te creëren. Op deze manier wil IBO een concrete bijdrage leveren aan een betere wereld voor iedereen.

Dankzij particuliere donateurs, die IBO-Nederland een warm hart toedragen, kunnen wij jaarlijks tientallen lokale projecten helpen realiseren. Wij zijn een kleine organisatie die met kleine bedragen veel impact heeft. Helpt u ook mee?

Geven aan IBO-Nederland?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
IBO-Nederland?