ICCO Cooperation

Doelstelling


We versterken kleine en middelgrote boeren bij de verduurzaming van hun landbouw, om banen te creƫren en voedselzekerheid te vergroten. ICCO geeft boeren toegang tot de agrarische markten en versterkt daardoor hun positie in de waardeketens en geeft daarbij speciale aandacht aan de rol van vrouwen en jongeren. We werken daarbij samen met lokale ondernemers en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Meer weten over
ICCO Cooperation?