It Fryske Gea

Doelstelling


It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. We hebben als doel de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed.

Meer weten over
It Fryske Gea?