IT4Kids

Gezondheid

IT4Kids

IT4Kids Doelstelling

Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen. Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen en zelfs 1 op de 4 in de steden. Veel kinderen uit deze groep missen de kans om te kunnen sporten.

Skills en waarden als respect, weerbaarheid, samenwerken, omgaan met verlies worden geleerd bij het meedoen aan sporten. Dit zijn #skills4life die zo belangrijk zijn in elke fase van ons leven.

Activiteiten

IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en schenkt, namens de donateur, de waarde hiervan aan projecten van goede doelen die zich inzetten voor kinderen. Samen creëren wij duurzame sportkansen, zodat kinderen #skills4life ontwikkelen.

Geven aan IT4Kids?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
IT4Kids?