IZB

Doelstelling


IZB, vereniging voor zending in Nederland, is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping.

Meer weten over
IZB?