IZB

Religie en levensbeschouwing

IZB

IZB Doelstelling

IZB, vereniging voor zending in Nederland, is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping.

Activiteiten

  • We ondersteunen kerkenraden en gemeenteleden tot een missionaire levensstijl.
  • We geven missionaire toerusting, starten en begeleiden missionaire initiatieven en geven nascholing aan predikanten.
  • We ondersteunen op diverse plaatsen in ons land pioniersplekken; kleinschalige nieuwe initiatieven van kerk-zijn.
  • In de zomer zijn we actief betrokken bij missionair werk op campings. Daarmee geven we ook een impuls aan de toerusting onder jongeren.

Geven aan IZB?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
IZB?