Jeugd met een Opdracht

Doelstelling


Vanuit een bijbels christelijke wereldbeschouwing wil Jeugd met een Opdracht individuen, gemeenschappen en levensterreinen beïnvloeden. Zij geloven dat het onderwijs van Jezus Christus en de bredere boodschap van de bijbel hoop geven dat situaties en personen kunnen veranderen.

Meer weten over
Jeugd met een Opdracht?