Jimmy Nelson Foundation

Doelstelling


Naarmate de globalisering groeit beginnen mensen hun identiteitsgevoel te verliezen, maar is er ook een grotere behoefte aan het behouden ieders eigen cultuur. Onze projecten zijn zorgvuldig ontworpen om mensen samen te brengen en een basis van wederzijds begrip te vormen.

Meer weten over
Jimmy Nelson Foundation?