Jimmy Nelson Foundation

Kunst en cultuur

Jimmy Nelson Foundation

Jimmy Nelson Foundation Doelstelling

De stichting heeft ten doel: a. Het met respect, zorg en aandacht voor de bestaande culturen en structuren direct en indirect ondersteunen van culturele, sociale, humanitaire en sanitaire projecten speciaal doch niet uitsluitend in die gebieden en ten behoeve van die volkeren en bevolkingsgroepen zoals die zijn geportretteerd door de fotograaf James Philip Nelson; De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het (doen) geven van voorlichting en educatie; - het (doen) ontwikkelen van eigen projecten alsook het ondersteunen van bestaande projecten van derden; - het aangaan en onderhouden van contacten met overheden en organisaties.

Activiteiten

Geven aan Jimmy Nelson Foundation?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 70.629
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 24.797
 • Wervingskosten € 19.322
 • Beheer en administratie € 26.510
 • Inkomsten € 64.643
 • Particulieren € 248
 • Organisaties zonder winststreven € 49.195
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 15.200
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 248

Meer weten over
Jimmy Nelson Foundation?

Helicopterstraat 25 G
1059 CE AMSTERDAM

020 - 722 09 25