Johan Cruyff Foundation

Welzijn

Johan Cruyff Foundation

Johan Cruyff Foundation Doelstelling

Ieder kind verdient een gezonde toekomst. De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd vooruit door beweging. Juíst kinderen die dat extra nodig hebben, want geen kind mag buitenspel staan. Kinderen bewegen steeds minder. Ze hebben te weinig tijd, ruimte en aandacht voor bewegen. Maar door sport en spel worden kinderen fitter. Ze leren met elkaar om te gaan en ontwikkelen zichzelf. Samen met onze partners hebben wij inmiddels 250 Cruyff Courts in wijken in Nederland en in het buitenland gerealiseerd. Er zijn ruim 450 basisscholen met een Schoolplein14 en wij ondersteunen verschillende sportactiviteiten voor gehandicapte kinderen. Zo brengen wij elke week duizenden kinderen in beweging.

Activiteiten

De Cruyff Foundation brengt kinderen in beweging. Dat is nodig om kinderen gezond te houden en om ze samen te laten leven in een complexe maatschappij. Sport en bewegen helpt kinderen zichzelf te ontwikkelen en daarom mag geen enkel kind buitenspel staan. Met sportprojecten voor gehandicapte jeugd, de aanleg van Cruyff Courts en het project Schoolplein14 op basisscholen werkt de Cruyff Foundation mee aan een betere en duurzamere maatschappij.

Geven aan Johan Cruyff Foundation?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 5.866.487
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 5.012.532
 • Wervingskosten € 762.830
 • Beheer en administratie € 91.125
 • Inkomsten € 5.831.530
 • Particulieren € 179.126
 • Bedrijven € 2.099.505
 • Loterijen € 2.569.050
 • Organisaties zonder winststreven € 963.418
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 20.431
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 179.126
Johan Cruyff Foundation

Vrijwilligers aan het woord

Cruyff Foundation trots op haar vrijwilligers

Lidy Hoogstede, Actief bij de Johan Cruyff Foundation sinds 2008, Office Manager Commerciële Verkoop

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Johan Cruyff Foundation?

Olympisch Stadion 5 (vanaf 15 april: Olympisch Stadion 13)
1076 DE AMSTERDAM

020 - 305 77 66