Kansfonds

Doelstelling


Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.

Meer weten over
Kansfonds?