Katholiek Dovenpastoraat

Doelstelling


Het doel van het Katholiek Dovenpastoraat:

  • Pastorale zorg voor doven uitoefenen, ondersteunen en mogelijk maken;
  • Doven helpen actief mee te doen aan alle aspecten van het leven van de Rooms-Katholieke Kerk;
  • God heeft de Kerk een zending in de wereld gegeven. Wij willen doven de kans geven aan die zending mee te werken.

Meer weten over
Katholiek Dovenpastoraat?