Kerk in Actie

Internationale hulp en mensenrechten

Kerk in Actie

Kerk in Actie Doelstelling

Kerk in Actie wil namens/via de Protestantse kerken in Nederland mensen in Nederland en wereldwijd hoop bieden en tot hun recht laten komen.

Activiteiten

Wereldwijd komen we in actie tegen armoede en onrecht. We steunen honderden projecten in meer dan vijftig landen die zich richten op:

  • Vluchtelingen en mensenhandel, denk aan menswaardige opvang en werken aan terugkeer;
  • Christenen die een minderheid vormen in hun land of in een conflictgebied leven;
  • Kinderen in de knel, zoals kinderen met een handicap of kinderen die uitgebuit worden;
  • Groepen die achtergesteld worden, zoals vrouwen in conflictgebieden, slachtoffers van oorlogsgeweld en inheemse volkeren;
  • Noodhulp na een ramp, wederopbouw en rampenpreventie;
  • Kerken en christelijke organisaties die levendige gemeenschappen van hoop willen zijn.

Kerk in Actie gelooft in de eigen kracht van mensen. Zij weten zelf het beste wat zij nodig hebben.

Geven aan Kerk in Actie?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Kerk in Actie?