Kerk in Actie

Internationale hulp en mensenrechten

Kerk in Actie

Kerk in Actie Doelstelling

Kerk in Actie geeft over de hele wereld en in Nederland steun aan het werk van lokale hulporganisaties en kerken, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te bieden. Naast noodhulp geeft Kerk in Actie structurele hulp en ondersteunt ze zendingsactiviteiten. Kerk in Actie werkt namens de Protestantse Kerk in Nederland en is lid van een internationaal netwerk van kerkelijke hulporganisaties.

Activiteiten

Wereldwijd komen we in actie tegen armoede en onrecht. We steunen honderden projecten in meer dan vijftig landen die zich richten op:

 • Vluchtelingen en mensenhandel, denk aan menswaardige opvang en werken aan terugkeer;
 • Christenen die een minderheid vormen in hun land of in een conflictgebied leven;
 • Kinderen in de knel, zoals kinderen met een handicap of kinderen die uitgebuit worden;
 • Groepen die achtergesteld worden, zoals vrouwen in conflictgebieden, slachtoffers van oorlogsgeweld en inheemse volkeren;
 • Noodhulp na een ramp, wederopbouw en rampenpreventie;
 • Kerken en christelijke organisaties die levendige gemeenschappen van hoop willen zijn.

Kerk in Actie gelooft in de eigen kracht van mensen. Zij weten zelf het beste wat zij nodig hebben.

Geven aan Kerk in Actie?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 26.508.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 23.018.000
 • Wervingskosten € 2.727.000
 • Beheer en administratie € 763.000
 • Inkomsten € 30.831.000
 • Particulieren € 23.458.000
 • Subsidies overheden € 157.000
 • Organisaties zonder winststreven € 6.981.000
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 212.000
 • Overig € 23.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 2.880.000
 • Giften en donaties € 20.147.000
 • Overig € 431.000

Meer weten over
Kerk in Actie?

Postbus 456
3500 AL UTRECHT

030 - 880 14 56